06-16030952
info@theloopproject.nl

The Loop

The Loop is een nieuw initiatief om zwerfafval terug te dringen en gescheiden afvalinzameling te bevorderen. Door gewenst gedrag te belonen streven we naar bewustwording en een permanente gedragsverandering. Verpakkingen horen niet op straat of in de berm maar lever je in. En wel op zo’n manier dat deze weer kunnen worden gebruikt als grondstof voor nieuwe artikelen. De focus ligt hierbij op niet statiegeld gerelateerde artikelen als kleine PET flessen, blik, tetra verpakkingen en herbruikbare bekers.